Oficjalna strona internetowa Parafii Żegiestów

Historia Kościoła pw. św. Anny i św. Michała Archanioła

Zdjecie

Również witraż św. Stanisława zawiera treści symboliczne. Przy Świętym klęczą dziewczęta w strojach ludowych, zaś nad jego głową unosi się orzeł – znak zarówno Ducha Św., jak i symbol Polski. Z drugiej strony znalazł się wizerunek Skałki – miejsca, gdzie św. Stanisław nauczał i gdzie według legendy poniósł śmierć. W dolnej kwaterze artysta umieścił mitrę biskupią (nakrycie głowy) i miecz, od którego Święty zginął.

Ołtarze boczne wykonane są w stylu neogotyckim, widać na nich jednak silny wpływ ludowy, dzięki czemu wnętrze kościoła harmonizuje z jego bryłą. Lewy ołtarz boczny poświęcony jest Najświętszemu Sercu Pana Jezusa (NSPJ). W szczycie ołtarza znajdują się obrazki św. Kingi, św. Józefa oraz św. Huberta. W niszach umieszczone są figury św. Józefa, NSPJ i św. Antoniego, zaś poniżej cześć odbiera obraz Jezusa Miłosiernego. Prawy ołtarz boczny nosi wezwanie Matki Bożej Wspomożenia Wiernych oraz Matki Bożej Fatimskiej. W jego szczycie znalazły się wizerunki św. Edwarda, św. Ekspedyta oraz św. Jana Chrzciciela. Ołtarz ozdabiają również figury św. Tereski od Dzieciątka Jezus oraz św. Franciszka.

Warto zwrócić uwagę na niewielkie obrazki w dolnej części ołtarza: Ukrzyżowanie oraz Zmartwychwstanie. Są to jedyne pamiątki, pochodzące z czasów, gdy kościół ten był jeszcze cerkwią.

Zdjecie Okna nawy poprzecznej zdobią witraże, wykonane w pracowni Piotra Janka w 1991. Po lewej stronie kościoła znajduje się przedstawienie Sądu Ostatecznego, zaś pod witrażem – figurka św. Tereski od Dzieciątka Jezus. Po prawej stronie widnieje Stworzenie Świata, a na ścianie pod witrażem zawieszony jest obraz Matki Bożej Częstochowskiej, ozdobiony wotami, z błogosławieństwem kard. Stefana Wyszyńskiego. W otoczeniu kościoła, u początku stopni prowadzących na dziedziniec kościoła, znajdują się figury Matki Bożej i św. Józefa. Niezwykle przejmujący jest natomiast krucyfiks (wyk. Zygmunt Janczura), zawieszony na zewnętrznej ścianie prezbiterium. Figura wiszącego na krzyżu Chrystusa na długo pozostaje w pamięci...


Strona| 1 | | 2 |